Среща и дискусия с мениджмънта на компанията

Анализ на дейности и обслужване на клиенти

document

Детайлен доклад с конкретни насоки за развитие

Какво представлява SMART програмата?

Нашата Smart програма ще направи пълен преглед на това, как функционира Вашият бизнес. Основният й фокус е работата с клиенти, продуктите и услугите Ви и начинът им на дистрибуция. Продължителността на програмата е различна в зависимост от естеството и мащаба на бизнеса Ви. В рамките на програмата нашият екип от независими бизнес консултанти ще извърши пълен анализ на продуктите и услугите Ви, както и на процесите във фирмата, каналите за продажба, ценообразуването, конкуренцията и други. Екипът ни ще изготви подробен доклад с конкретни предложения за развитие и оптимизация, които да направят Вашата фирма още по-печеливша и успешна. Smart програмата ни е по-достъпен вариант за Вас от детайлен бизнес план, който в определени случаи би се оказал ненужен и твърде скъп за Вашия бизнес.

Какви са основните ползи на SMART програмата?

Обективен, професионален поглед

Разкриване на нови идеи и възможности

Оптимизация и спестяване на ресурси

Искате да ни попитате още нещо за SMART програмата?

С изключително професионален подход и лично отношение, Smart for Business и IMD ми помогнаха да материализирам идеята си, вниквайки в дълбочина и разкривайки редица елементи на бизнеса за които не бях помислил. Грижата им не се изчерпа със създаването на проекта по задание, а с това неговото стартиране да има максимален шанс за успех. Силно препоръчвам услугите на всеки сериозно настроен предприемач.

Любомир Геджев
Изпълнителен директор
Файт Лаб ООД

Професионализъм и коректност! Препоръчвам! Успех!

Инж. Видин Игнатов
Собственик

Нашата start-up фирма получи изключително ценна помощ от Smart for Business и IMD за изготвянето на професионално структуриран и изчерпателен бизнес-план, предназначен за представяне пред потенциални инвеститори в „невъзможно” кратък срок. Екипът, управляван от Пенко Стоев по много интелигентен начин вникна в същността и спецификите на проекта, като представи убедителен собствен маркетингов анализ.

Христо Антов
Управител и Творчески директор
dRadiant Ltd

За периода на съвместната ни работа сме развили добри партньорски взаимоотношения. В случаите на възникнали проблеми, винаги сме намирали своевременно решение за отстраняването им и сме получавали адекватна реакция от страна на екипа на г-н Любомир Алексиев и г-н Пенко Стоев. Проявените качества коректност, отговорност и професионализъм ни дават основание да ги препоръчаме, като надежден и лоялен партньор и ръководители на проекти, които имат опита, знанието и умението да изпълняват качествено и в срок възложените им проекти.

Стоян Михайлов
Управител

Получихме повече от очакваното от съвместната ни работа с консултантска компания Smart4Business & IMD.  Изготвеният от тях анализ и бизнес план ни помогнаха да погледнем всеобхватно и същевременно много детайлно на нашите финанси. Считаме, че това е от голямо значение за всяка компания и го препоръчваме.

Галина Маркова
Финансов директор

Ние от фирма „Инерт Груп Комерс ЕООД“ искаме писмено да изразим удовлетворението си от екипа на „Smart4Business & IMD“. Изготвеният от вас професионален бизнес план, значително улесни постигането на нашата цел. Благодарение на усърдната ви работа, успяхме в най-кратки срокове да завършим нашия проект. Ще се радваме за в бъдеще отново да работим заедно!

Инерт Груп Комерс ООД