Среща и дискусия с мениджмънта на компанията

Анализ на дейности и обслужване на клиенти

document

Детайлен доклад с конкретни насоки за развитие

Какво представлява SMART програмата?

Нашата Smart програма ще направи пълен преглед на това, как функционира Вашият бизнес. Основният й фокус е работата с клиенти, продуктите и услугите Ви и начинът им на дистрибуция. Продължителността на програмата е различна в зависимост от естеството и мащаба на бизнеса Ви. В рамките на програмата нашият екип от независими бизнес консултанти ще извърши пълен анализ на продуктите и услугите Ви, както и на процесите във фирмата, каналите за продажба, ценообразуването, конкуренцията и други. Екипът ни ще изготви подробен доклад с конкретни предложения за развитие и оптимизация, които да направят Вашата фирма още по-печеливша и успешна. Smart програмата ни е по-достъпен вариант за Вас от детайлен бизнес план, който в определени случаи би се оказал ненужен и твърде скъп за Вашия бизнес.

Какви са основните ползи на SMART програмата?

Обективен, професионален поглед

Разкриване на нови идеи и възможности

Оптимизация и спестяване на ресурси

Искате да ни попитате още нещо за SMART програмата?

Професионализъм и коректност! Препоръчвам! Успех!

Инж. Видин Игнатов
Собственик

За периода на съвместната ни работа сме развили добри партньорски взаимоотношения. В случаите на възникнали проблеми, винаги сме намирали своевременно решение за отстраняването им и сме получавали адекватна реакция от страна на екипа на г-н Любомир Алексиев и г-н Пенко Стоев. Проявените качества коректност, отговорност и професионализъм ни дават основание да ги препоръчаме, като надежден и лоялен партньор и ръководители на проекти, които имат опита, знанието и умението да изпълняват качествено и в срок възложените им проекти.

Стоян Михайлов
Управител

Ние от фирма „Инерт Груп Комерс ЕООД“ искаме писмено да изразим удовлетворението си от екипа на „Smart4Business & IMD“. Изготвеният от вас професионален бизнес план, значително улесни постигането на нашата цел. Благодарение на усърдната ви работа, успяхме в най-кратки срокове да завършим нашия проект. Ще се радваме за в бъдеще отново да работим заедно!

Инерт Груп Комерс ООД

Нашата start-up фирма получи изключително ценна помощ от Smart for Business и IMD за изготвянето на професионално структуриран и изчерпателен бизнес-план, предназначен за представяне пред потенциални инвеститори в „невъзможно” кратък срок. Екипът, управляван от Пенко Стоев по много интелигентен начин вникна в същността и спецификите на проекта, като представи убедителен собствен маркетингов анализ.

Христо Антов
Управител и Творчески директор
dRadiant Ltd

С изключително професионален подход и лично отношение, Smart for Business и IMD ми помогнаха да материализирам идеята си, вниквайки в дълбочина и разкривайки редица елементи на бизнеса за които не бях помислил. Грижата им не се изчерпа със създаването на проекта по задание, а с това неговото стартиране да има максимален шанс за успех. Силно препоръчвам услугите на всеки сериозно настроен предприемач.

Любомир Геджев
Изпълнителен директор
Файт Лаб ООД

Получихме повече от очакваното от съвместната ни работа с консултантска компания Smart4Business & IMD.  Изготвеният от тях анализ и бизнес план ни помогнаха да погледнем всеобхватно и същевременно много детайлно на нашите финанси. Считаме, че това е от голямо значение за всяка компания и го препоръчваме.

Галина Маркова
Финансов директор