човек с тефтер прави бизнес план
човек с тефтер прави бизнес план за бизнеса си
хора от различни фирми се сработват заедно
бизнес среща на служители на фирма и бизнес консултант в офис