Бизнес консултиране и маркетинг

Ние в Smart for Business предлагаме индивидуален подход. Ще Ви предоставим услуги, които да Ви донесат успех. В началото на всеки проект ние определяме ясни и измерими цели, както и срокове за постигането им. Можете да разчитате на нас за:

Маркетингови планове и стратегии
Предложения за оптимизации и развитие
Анализ, развитие и създаване на продукти, услуги и бизнес процеси
Консултации за стартиращ бизнес и Know-How трансфер
Разрастване на бизнес в чужбина
Анализ на конкуренцията
Създаване на профил на целеви клиенти
Стандарти за обслужване на клиенти
Изготвяне на бизнес план
Бранд мениджмънт
Реклами и рекламни кампании
Създаване на съдържание /Copywriting/

Дигитализация на бизнеса

Модерните технологии разширяват значението си в бизнеса с изключително бързи темпове. Дигиталното развитие на Вашата фирма може не само да увеличи многократно приходите й, но и да оптимизира значително разходите й. Улесняването на  достъпа на Вашите клиенти до продуктите и услугите Ви, както и премахването на излишни процеси може да освободи ресурси за развитие и усъвършенстване. Smart for Business предлага широк набор от услуги по дигитализация на бизнеса, чрез които да се отличите от конкуренцията във Вашата сфера.

Изработка и поддръжка на уеб сайтове
Facebook, Google и LinkedIn – регистрация и управление на профили
Oнлайн маркетинг и реклама
Имейл кампании
Разработване на интернет магазини
Разработване на софтуерни продукти
Разработване на уеб платформи
Разработване на Android и iOS мобилни приложения

Търсите първокласно бизнес консултиране?