Какви са тайните на успешния бизнес план?

човек с тефтер прави бизнес план

След като дефинирахме понятието „бизнес план“, както и какви са ползите от него за съществуващи и стартиращи фирми в първата част на статията, е време да отговорим на въпорса:

Какво прави един бизнес план успешен?

Няма конкретни стъпки или правила, които да са приложими при абсолютно всички видове фирми и които винаги биха довели до направата на успешен бизнес план. За жалост, това е реалността – не всичко се случва, както е показано в бизнес учебниците, тъй като средата постоянно се мени и настъпват нови промени, които никога до сега не са били наблюдавани.

Въпреки това, има няколко важни елемента, които присъстват във всеки успешен бизнес план, а именно:

✅Реалистична оценка

Като че ли, това е най-трудния аспект от всеки бизнес план. Трябва да сте максимално честни спрямо Вашата бизнес идея или състояние на фирмата Ви (в случай, че използвате бизнес плана като инструмент за неговата оценка) и да можете да погледнете нещата отстрани. Премахвайки емоционалната връзка, бихте могли да видите нещата от друга преспектива, да откриете потенциални проблеми и рискове, както и да намерите техните решения.

Бизнес план, изграден спрямо Вашия бизнес и цели

Не всички бизнес планове са еднакви и това е нормално, тъй като вида на бизнес плана е пряко свързан с вида на бизнеса Ви, както и целта на самия план. Съществуват множество видове бизнес планове, като те се различават по съдържание, дължина и задълбоченост на анализите. Когато бизнес планът е изграден спрямо Вашия бизнес и Вашите цели, шансът той да се превърне в успешен е в пъти по-голям.

Анализ на конкуренцията в дълбочина

В частта „Маркетинг и продажби“, е от ключово значение да обърнете внимание на конкуренцията си. Тук е важно да се фокусирате не само върху пряката, но и върху непряката конкуренция. Често, дори и големи фирми, фалират заради слаб анализ на непряката конкуренция. Най-общо казано, непряката конкуренция представляват всички онези фирми, които не произвеждат същия продукт или не предлагат същата услуга, като Вашата, но задоволяват същата потребителска нужда. По този начин, ще можете да откриете потенциални рискове, нови начини за позициониране, както и нови конкурентни предимства.

Финансова част, която да подкрепя написаното в плана

Както вече обяснихме в първата част на статията, финансовата част е от изключителна важност, особено ако кандидатствате за различни видове финансиране. От огромно значение е, написаното в предходните секции на бизнес плана (Продукти и/или услуги, Маркетинг и продажби, Производство, Мениджмънт и персонал, Рискове) да бъде подкрепено и във финансовата част. При много от бизнес плановете, финансовата част не показва това, което създалите бизнес плана представят, като очакавани резултати, в другите части. Това поражда недоверие при представянето на плана Ви, което може да доведе и до отказ за финансиране.

Спазвайки тези „правила“ бихте могли да изградите един успешен и най-важното – реалистичен бизнес план. Smart for Business може да Ви предложи професионално бизнес консултиране, както и изготвяне на бизнес план, базирани на опит и експертиза в България и чужбина. Повече информация за предлаганите от нас ценови условия за изготвяне на бизнес план можете да намерите тук. Не се колебайте да се свържете с нас на office@smart4business.bg или да се обадите на посочените телефони в секция Контакти.